ŠTA JE REIKI?

STA-JE-REIKI-JASNA-DIADOR

Reiki je ime jednostavnog, ali dubokog načina prirodnog lečenja tela i uma, koji je razvio dr Mikao Usui, koji je živeo u Japanu u devetnaestom veku. Značenje reči REIKI  je UNIVERZALNA ŽIVOTNA ENERGIJA. U prevodu sa japanskog Rei znači Univerzalna, Božanska, Životna, a Ki znači Energija. Mnogi ljudi smatraju Reiki i putem ličnog i duhovnog razvoja. Mada većina ljudi ne može vidjeti Ki, moderna fizika govori nam da i kod najmanjih čestica materije postoji energija, u vazduhu koji udišemo, u hrani koju jedemo, u vodi koju pijemo, u svetlu Sunca… svuda. Čak i svaki neživi objekat ima određenu nisku frekvenciju energije.

Energija životne snage je temelj svakog oblika života, vrsta fine kosmičke „materije“ koja podržava, hrani i podupire ciklus rođenja, života i smrti svih živih bića. Kad smo u kontaktu s tom energijom, molitvom, meditacijom ili Reikijem, osećamo se celovitijim unutar sebe. Tada, imamo osećaj da smo jedno sa svime oko nas. Tada postajemo svesniji svog mesta i uloge. Istovremeno osećamo se podržanim, sigurnim, otvorenim i uverenim u svoje sposobnosti da budemo sve što jesmo.

REIKI 1-JASNA DIADOR

Postoje dva glavna tipa energije životne snage: unutrašnji i spoljašnji. Unutrašnja energija životne snage je suptilna energija koja postoji u telu i umu svih živih bića. Spoljašnja energija životne snage postoji u biljkama, cveću, drveću, stenama, mineralima i kristalima. Ta energija je često koristi za lečenje i svima nam je poznato lečenje čajevima, kristalima, homeopatsko lečenje… Znamo da samo opuštena šetnja selom može imati umirujuće i ozdravljujuće dejstvo, jer tamo ima mnogo životne energije koja podiže naše lične unutrašnje energije. S’ druge strane, ako provodimo previše vremena u urbanizovanim područjima, u žurbi i stresu, to može loše uticati na naše zdravlje, naročito ako ne umemo da se izdignemo iznad date situacije. Unutrašnja energija životne snage teče kroz suptilne puteve koje još nazivamo i meridijani ljudskog tela. Kad su ti putevi blokirani ili neuravnoteženi iz bilo kog razloga, zbog stresa npr, može nastati bolest.

Reiki pomaže uravnoteženju tela i uma i pročišćava te unutarnje puteve energije. On stupi u kontakt s energijom unutrašnje životne snage koja je blokirana, troma ili neuravnotežena, prirodno i bez napora uklanja blokade i podiže kvalitet te energije do najzdravijeg nivoa koji naše telo, um i okolina dopuštaju. Nakon određenog vremena redovnog praktikovanja Reikija unutrašnja i spoljašnja energija životne snage praktičara biće harmoniji, posedovaće isti nivo čistoće i ’radiće’ na istoj talasnoj dužini ili frekvenciji.Tada, naš organizam vraća svoju moć samoisceljivanja i, pojačan REIKI , počinje da nas leči svom svojom snagom. Na taj način mi postajemo zdrava bića na svim nivoima, na nivou Duha, Duše, Tela i Uma. Mi tada razvijamo osobine koje su samopouzdanje, ljubaznost i mudrost. Kada u sebi nosimo takve osobine mi privlačimo pozitivna životna iskustva, jer mi tada znamo da iskreno težimo pravim ciljevima. Tada se dešava baš ono što je Paolo Kueljo rekao u ’Alhemičaru’, da se cela Vasiona ujedini u nameri da se naše želje ostvare. Havaji Takata, koja se smatra Trećim velikim učiteljem Reikija, objasnila je to na ovaj način: „Ovde je veliki prostor koji nas okružuje, Svemir. Postoji beskrajno velika energija. Ona je univerzalna. Njen izvor je Kreator. To je Sila bez granica. To je Izvor energije koji čini da biljke rastu i ptice lete. Kad ljudsko biće trpi bol ili ima probleme, on ili ona mogu vući iz tog spoljašnjeg izvora, čiji su talasi vrlo snažni i mogu revitalizovati i vratiti harmoniju. To je Priroda. To je Bog. Snaga koju on čini dostupnom svoj svojoj deci koja je potraže.“

REIKI - JASNA DIADOR

Svet suprotnosti u kome živimo nas ograničava. Stvari, događaje, emocije, odnose… obeležavamo sa dobro i loše, svetlo i tamno, unutrašnje i spoljašnje, imati i nemati, ja i drugi. Suština REIKIJA je iznad tih suprotnosti. Reiki nas vodi ka potpunosti, jedinstvenosti i celovitosti, vodi nas tamo gdje nema granica ili prepreka.

Reiki se uklapa savršeno u bilo koji način života, materijalno, mentalno, emocionalno i duhovno. Svakome od nas on daje tačno ono što mu je potrebno kao pojedincu. Na taj način, pomaže nam da razvijemo naše talente i ambicije, dovodi nas bliže našim ličnim beskonačnim potencijalima koji su u potpunom skladu sa našom prirodom.

STA-JE-REIKI-JASNA-DIADOR

Svako objašnjenje toga šta je REIKI, samo je grebanje po površini. Za neke ljude Reiki je jednostavno korisna tehnika lečenja. Za druge može biti dopuna na putu njihovog duhovnog razvoja ili sam put duhovnog i ličnog rasta. U skladu s načinom na koji doživljavamo svet u kome živimo, svako od nas doživeće Reiki na drugačiji način. Ono što je zajedničko za sve nas koji smo se našli na putu Reikija je želja da budemo srećni i zdravi. Svi mi nosimo u sebi sposobnost da izlečimo svoje Duh, Dušu, Telo i Um, a time i Život koji živimo. U mnogo čemu sposobni smo da pomognemo i drugima. Neki ljudi mogu to da postignu sasvim lako molitvom ili meditacijom bez Reikija. Drugi tu sposobnost mogu da razviju samo pomoću Reikija.

Ograničavanje Reikija na određenu definiciju teško je i gotovo nemoguće. On se praktikuje u gotovo svim zemljama sveta. Reiki se uklapa u sve vere, kulture i politike. Reiki je doživljajna pojava, jedinstvena, lična, a ipak potpuno univerzalna.